Francuska

DRŽAVNI UDAR U BURKINI FASO

Početak nove godine obeležio je još jedan državni udar u Africi, ovoga puta u Burkini Faso. Grupa pobunjenih vojnika, na čelu sa potpukovnikom Pol-Henri Sandaogo Damibom, svrgnula je sa vlasti predsednika Roš Mark Kristijan Kaborea.

CEO TEKST