Rat u Ukrajini

RAT U UKRAJINI – ANALIZA PRVE GODINE RATA

Kriza u Ukrajini se pretvorila u rat u Ukrajini. Ovo je analiza prve godine rata i pokušaj odgovora na pitanja da li je rat mogao biti izbegnut, koji su ciljevi ruske vojne intervencije, sa kojim problemima su se suočile zaraćene strane, kakve su geopolitičke posledice i mogući razvoj događaja u daljem toku rata.