Rusija

RAT U UKRAJINI – ANALIZA PRVE GODINE RATA

Kriza u Ukrajini se pretvorila u rat u Ukrajini. Ovo je analiza prve godine rata i pokušaj odgovora na pitanja da li je rat mogao biti izbegnut, koji su ciljevi ruske vojne intervencije, sa kojim problemima su se suočile zaraćene strane, kakve su geopolitičke posledice i mogući razvoj događaja u daljem toku rata.
DRŽAVNI UDAR U BURKINI FASO

Početak nove godine obeležio je još jedan državni udar u Africi, ovoga puta u Burkini Faso. Grupa pobunjenih vojnika, na čelu sa potpukovnikom Pol-Henri Sandaogo Damibom, svrgnula je sa vlasti predsednika Roš Mark Kristijan Kaborea.